Tilmelding

Alle træningshold afvikles med ganske få deltagere for at få det største udbytte.
Jeg garanterer at der højest er 6 deltagere på hvert hold således, at det kommer til at føles næsten som individuel træning.

Alle hold koster kr. 670,- og tilmelding foregår ved at sende en mail til kontakt@byhunden.dk hvor du i emnefeltet skriver navnet på holdet samt dato for 1. træning.

I tekstfeltet bedes du skrive ganske kort om dig selv og din hund – meget gerne lidt om hundens alder og race. Du må også meget gerne skrive kort om hvad du forventer at få ud af træningen.

Såfremt du bliver optaget på holdet – vil du modtage en mail fra mig med nærmere oplysninger vedrørende træning og betaling.

Din tilmelding er først endelig når du har betalt det fulde beløb.

Da jeg som nævnt kun har små intensive hold med max 6 deltagere, opfattes tilmelding som bindende og der kan ikke ske refusion af det indbetalte beløb ved forfald.